Våre tjenester

Hos oss hjelper vi deg fra idé til ferdig produkt.

Solvangs er en samarbeidspartner som bidrar til å finne kreative løsninger for deg og din bedrift. Vi er sparringspartnere for ditt prosjekt og vi vet hvordan ting skal gjennomføres innenfor avtalte tids- og kostnadsrammer. Hos oss skal du som kunde trives og oppleve trygghet og oppfylte forventninger. Vårt mål er å nå frem til bedrifter som har vilje, evne og ser nytteverdien av å bruke kreative løsninger som et virkemiddel for å nå sine markedsmessige mål.

Rådgivning

Hos Solvangs finner du mange dyktige sparringspartnere som gir deg råd av høy kvalitet. Våre rådgivere innehar mye erfaring og kunnskap på alle relevante områder. Sammen med deg som kunde definerer vi behov og løsninger.

Prosjektgjennomføring

Vi kan være med på planleggingen fra start til slutt, og vi håndterer alt det praktiske du trenger til ditt prosjekt. Vi kan hjelpe til med blant annet byggesøknad og logistikk. Vi har prosesser og administrative systemer som sikkerstiller avtalt gjennomføring, enten det omhandler enkeltleveranser eller store profileringsprosjekter.

Montasje/Installasjon

Vi har et landsdekkende montasjenettverk med lang og bred erfaring. Våre montører kurses årlig for å få oppdatert kunnskap om utviklingen av produkter og annen faglig kompetanse. Montørene følger til enhver tid gjeldende forskrifter, og hos oss får du garantier på utført arbeid. Vi har verktøy for å sikkerstille jobbene.

Idé/Grafisk tilrettelegging

For oss er det viktig å videreformidle kundens visuelle identitet. Dette blir vårt fundament når vi skal tilby gode produktløsninger. Vi tror på konstant inspirasjon og sterk faglig kunnskap når vi skaper nytt sammen med våre kunder. Våre designere har kunnskap innenfor visuell kommunikasjon og kjenner til prosesser som gjør oss til din solide samarbeidspartner.