Case: Samfunnshuset vest

by  | Case | Skilt og fasade | Prosjektansvarlig: Per Solvang

Ny profil på Samfunnhus Vest

Røa i Oslo er blitt forvandlet fra villaby til et område med større tetthet av næring og boliger i forbindelse med utviklingen av Røa som knutepunkt. Samfunnshus Vest er en del av det nye Røa Torg og er et samfunnshus for Vestre Aker og Ulleren bydel. Bygget har ligget på torget siden 1974 men i forbindelse med utbygging ønsket de en makeover med ny profil og skilt for å henvise sine mange besøkende.
Nye flotte fasadeskilt med lys ble montert. Det var avgjørende å bli tydelig profilert, gi et godt førstehåndsinntrykk og å bli godt synlig i mengden på torget. Innvendig skilting var av betydning. Daglig er det en stor strøm av folk som på en hensiktsmessig måte skal henvises til sine destinasjoner. Valget falt på Guidesign, et skiltsystem utført i et elegant og tidløst design med avrundede hjørner. Skiltet er fleksibelt med et meget eksklusivt utseende.

Ny profil på Samfunnshus Vest

Røa i Oslo er blitt forvandlet fra villaby til et område med større tetthet av næring og boliger i forbindelse med utviklingen av Røa som knutepunkt. Samfunnshus Vest er en del av det nye Røa Torg og er et samfunnshus for Vestre Aker og Ulleren bydel.
Bygget har ligget på torget siden 1974 men i forbindelse med utbygging ønsket de en makeover med ny profil og skilt for å henvise sine mange besøkende.
Nye flotte fasadeskilt med lys ble montert. Det var avgjørende å bli tydelig profilert, gi et godt førstehåndsinntrykk og å bli godt synlig i mengden på torget. Innvendig skilting var av betydning. Daglig er det en stor strøm av folk som på en hensiktsmessig måte skal henvises til sine destinasjoner. Valget falt på Guidesign, et skiltsystem utført i et elegant og tidløst design med avrundede hjørner. Skiltet er fleksibelt med et meget eksklusivt utseende.