Case: REDGO

by  | Case | Profilering og bildekor | Prosjektansvarlig: Sofie Gheorghiu

Omprofilering fra Falck til REDGO

Falck Redning har skiftet navn til REDGO. Forsikringsselskapet Gjensidige overtok i 2021 Falck Redning fra det danske Falck-konsernet. Som en følge av dette, ble det juridiske navnet på selskapet endret 1. mai 2022 til REDGO. Det nye selskapet er en del av Gjensidige Mobility Group som har et mål om å ta en førende rolle i fremtidens mobilitetsmarked. Selskapet organiserer REDGO veihjelp i Norden (Ex Danmark) og Baltikum.

REDGO er et merkenavn som peker mot den godt kjente rødfargen på tidligere Falck Redning sine bilbergere, og med dette skal også kommunikasjonen REDGO være lik i alle land.

Solvangs har vært en aktiv sparringspartner igjennom hele prosessen med navneendringen. Dette for å sikkerstille best mulig tilpassing av profil på alle aktuelle kommunikasjonsflater. En del av denne prosessen har vært å gjennomføre flere fullskala produksjoner med tilpassing av profil på aktuelle kjøretøy som tungberger, flatvogn, garasjeberger mm.

Fullskala testproduksjoner er en viktig del av et forarbeid, og da spesielt i dette prosjektet hvor det skal være en enhetlig kommunikasjon av merkenavnet REDGO som veihjelp i Norden (Ex Danmark) og Baltikum.

Vi i Solvangs er takknemlige for fortsatt tillitt etter et mangeårig godt samarbeid med tidligere Falck Redning i Norge, og vi er utrolig stolte av resultatet av prosjektet så langt.

Solvangs har hittil omprofilert over 250 redningsbiler (Oppstart Okt. 2022), og i disse dager er godt over 100 fasadeskilt klare for montering rundt i hele Norge. For mer informasjon om dette prosjektet, eller om du trenger hjelp når det gjelder tilsvarende omprofileringer så er det bare å kontakte Sofia, eller Bent Erik hos oss i Solvangs.

Omprofilering fra Falck Redning AS til REDGO AS

Falck Redning har skiftet navn til REDGO. Forsikringsselskapet Gjensidige overtok i 2021 Falck Redning fra det danske Falck-konsernet. Som en følge av dette, ble det juridiske navnet på selskapet endret 1. mai 2022 til REDGO. Det nye selskapet er en del av Gjensidige Mobility Group som har et mål om å ta en førende rolle i fremtidens mobilitetsmarked. Selskapet organiserer REDGO veihjelp i Norden (Ex Danmark) og Baltikum.

REDGO er et merkenavn som peker mot den godt kjente rødfargen på tidligere Falck Redning sine bilbergere, og med dette skal også kommunikasjonen REDGO være lik i alle land.

Solvangs har vært en aktiv sparringspartner igjennom hele prosessen med navneendringen. Dette for å sikkerstille best mulig tilpassing av profil på alle aktuelle kommunikasjonsflater. En del av denne prosessen har vært å gjennomføre flere fullskala produksjoner med tilpassing av profil på aktuelle kjøretøy som tungberger, flatvogn, garasjeberger mm.

Fullskala testproduksjoner er en viktig del av et forarbeid, og da spesielt i dette prosjektet hvor det skal være en enhetlig kommunikasjon av merkenavnet REDGO som veihjelp i Norden (Ex Danmark) og Baltikum.

Vi i Solvangs er takknemlige for fortsatt tillitt etter et mangeårig godt samarbeid med tidligere Falck Redning i Norge, og vi er utrolig stolte av resultatet av prosjektet så langt.

Solvangs har hittil omprofilert over 250 redningsbiler (Oppstart Okt. 2022), og i disse dager er godt over 100 fasadeskilt klare for montering rundt i hele Norge. For mer informasjon om dette prosjektet, eller om du trenger hjelp når det gjelder tilsvarende omprofileringer så er det bare å kontakte Sofia, eller Bent Erik hos oss i Solvangs.