Oslo, 24.10.2014 – Solvangs Dekorbyrå AS med ny servicekontrakt for Oslo Lufthavn AS.

Solvangs Dekorbyrå har signert ny kontrakt på nye oppdrag for Oslo Lufthavn. I og utenfor terminalen er det flere forskjellige typer skilt som har til formål å informere eller veilede publikum i forbindelse med deres reise. Vedlikeholdskontrakten omfatter vedlikehold av alle eksisterende skilt, levering og montering av skilt som ikke omfattes av leveringskontrakten og foliering av glass, herunder frosting.

Det er en stor tillit å bli valgt til en slik jobb. Her oppe har vi meget kompetente folk med lang erfaring i å jobbe under krevende forhold, slik det er å jobbe på en flyplass i full drift. Det er en umiddelbar oppstart av kontrakten med full effekt, og her gleder vi oss til å sette i gang, sier salgssjef Bent Erik Halvorsen i Solvangs Dekorbyrå.

For ytterligere informasjon kontakt:

Salgssjef Bent Erik Halvorsen, tlf. 993 01 082, bent-erik@solvangs.no