Oljeserviceselskapet Technip Norge AS har signert leiekontrakt på om lag 13.400 kvadratmeter i NCCs kontorprosjekt Lysaker Polaris. Solvangs har bidratt med spennende skilt og folieringsløsninger. Innovativ bruk av blant annet 3Ms Clear View 8510 Seriens folier.