Fra Gamle Mossevei ble åpnet i 1860 til den nye motorveien E-18 over Svartskog ble åpnet i 1970, var Gamle Mossevei hovedveien inn mot Oslo. Gamle Mossevei er på Statens Vegvesens verneplan. Strekningen langs Gjersjøen er dessuten foreslått som et Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA).

Solvangs har sammen med Viken fylkeskommune utviklet spennende skiltprogram som passer godt inn miljøene ved Gjersjøen. Skiltene er plassert ved Ringnes, Sundstedet (Gjersjøen Golf klubb), Villa Sandvigen, Tyrigrava og Gjersjø bru.