Recharge | Folie | Nordens største ladeoperatør har byttet navn og utseende!

by  | Case | Recharge | Folie

I 2020 ble det offentlige ladenettverket til ladegiganten Fortum Charge & Drive skilt ut som et eget selskap, og det nye selskapet tok navnet Recharge, sammen med navnebytte har de lansert en helt ny visuell profil.

Det var en grundig bearbeidet plan for gjennomføring som blant annet ble lagt til grunn for at Solvangs Dekorbyrå som ble valgt til samarbeidspartner for implementeringen av Recharge sin nye visuelle profil i Norge.

Solvangs Dekorbyrå er et selskap med lange tradisjoner innen visuell kommunikasjon ved bruk av folie og skiltløsninger, og er veldig stolte over tilliten Recharge har gitt oss for den ambisiøse arbeidsoppgaven. Over 350 ladesteder, hvorav over 260 ladeskur og i overkant av 1200 ladere som skulle omprofileres. Med oppstart i første halvdel av august 2021 og frem til siste halvdel av oktober hadde 320 ladesteder fått ny Recharge profil. De resterende stasjonene blir grunnet klimatiske forhold i Norge ferdigstilt i disse dager.

Denne jobben har gitt oss i Solvangs Dekorbyrå enorm erfaring innen logistikk og viktige parametere rundt produksjon, transport, etablering av HUB mottak med mer. Med erfaringen har vi også lært mye om digital kommunikasjon før og under oppstart, samt kvalitetssjekk i etterkant av omprofilering på stasjonene. I gjennomføringsfasen hadde vi tidvis 25 montasjeteam rundt om i landet.

Tradisjonene til Solvangs, samt erfaringen og kompetansen til de ansatte gjør at ingen implementering av en omprofilering blir for stor.

 

Recharge, igjen takk for tilliten!

Recharge - Nordens største ladeoperatør har byttet navn og utseende!

I 2020 ble det offentlige ladenettverket til ladegiganten Fortum Charge & Drive skilt ut som et eget selskap, og det nye selskapet tok navnet Recharge, sammen med navnebytte har de lansert en helt ny visuell profil. Det var en grundig bearbeidet plan for gjennomføring som blant annet ble lagt til grunn for at Solvangs Dekorbyrå som ble valgt til samarbeidspartner for implementeringen av Recharge sin nye visuelle profil i Norge.

Solvangs Dekorbyrå er et selskap med lange tradisjoner innen visuell kommunikasjon ved bruk av folie og skiltløsninger, og er veldig stolte over tilliten Recharge har gitt oss for den ambisiøse arbeidsoppgaven. Over 350 ladesteder, hvorav over 260 ladeskur og i overkant av 1200 ladere som skulle omprofileres. Med oppstart i første halvdel av august 2021 og frem til siste halvdel av oktober hadde 320 ladesteder fått ny Recharge profil. De resterende stasjonene blir grunnet klimatiske forhold i Norge ferdigstilt i disse dager.

Denne jobben har gitt oss i Solvangs Dekorbyrå enorm erfaring innen logistikk og viktige parametere rundt produksjon, transport, etablering av HUB mottak med mer. Med erfaringen har vi også lært mye om digital kommunikasjon før og under oppstart, samt kvalitetssjekk i etterkant av omprofilering på stasjonene. I gjennomføringsfasen hadde vi tidvis 25 montasjeteam rundt om i landet.

Tradisjonene til Solvangs, samt erfaringen og kompetansen til de ansatte gjør at ingen implementering av en omprofilering blir for stor.

Recharge, igjen takk for tilliten!