Ny spennende omprofilering er gjennomført av Solvangs Dekorbyrå AS.
Solvangs har bidratt med kreative skilt og dekorløsninger. Vært en sparringspartner og gjennomført prosessen innenfor avtalte tids- og kostnadsrammer.
Lokalene til Nordvik & Partners er plassert på gateplan med en strategisk og godt synlig fasade vendt mot publikum. Solvangs Dekorbyrå AS bidrar til å forsterke deres identitet med den nye profilen ut mot markedet og øvrige interessenter.