Dette “Check in”-skiltet har vi jobbet lenge med for at det skulle bli perfekt, og sluttresultatet mener vi ble veldig stilig og elegant. Bokstavene er mørke og står på en mørk bakplate, men litt vekk fra platen slik at det ble plass til en sarg med lys. Lyset går også som en strek rundt hver bokstav for bedre leselighet. I tillegg har vi lagt til lys under selve maskinen for virkelig å trekke oppmerksomhet til innsjekkingsområdet hos Frogner House Apartments. Vi har laget to slike skilt som står i hver sin bygning i Oslo.

checkinskilt-2

checkinskilt-1

checkinskilt-4

checkinskilt-3