Case: Bølgen bad

by  | Case | Skilt og fasade | Prosjektansvarlig: Caroline Martens

Skiltplan til Bølgen bad

Bølgen bad & aktivitetssenter åpnet i juni 2019. Deres visjon er å skape det beste møtestedet for helse og glede i badebyen Drøbak. Anlegget er på 10 000 kvm, og rommer fire bassengområder, treningssenter, kafe og helseklinikk, idrettshall og kontorer – et komplett folkehelsetilbud for hverdagshelter og idrettshelter.

Med mange besøkende hver dag er det viktig med god skilting. Sammen med Bølgen har vi utarbeidet en skiltplan som skal gjøre det enkelt å finne frem for alle. Vi følger kravene til universell utforming i Byggteknisk forskrift (TEK17). Til dette prosjektet har vi levert skilt og folie med god lesbarhet og kontrast. Alle garderober og toaletter er merket med taktile piktogram med punktskrift.

Skiltplan til Bølgen bad

Bølgen bad & aktivitetssenter åpnet i juni 2019. Deres visjon er å skape det beste møtestedet for helse og glede i badebyen Drøbak. Anlegget er på 10 000 kvm, og rommer fire bassengområder, treningssenter, kafe og helseklinikk, idrettshall og kontorer. Med mange besøkende hver dag er det viktig med god skilting. Sammen med Bølgen har vi utarbeidet en skiltplan for å gjøre det enkelt å finne frem. Vi følger kravene til universell utforming i Byggteknisk forskrift (TEK17). Vi har levert skilt og folie med god lesbarhet og kontrast. Alle garderober og toaletter er merket med taktile piktogram med punktskrift.